manastir-grgetek

Poseta manastirima

 

Crkva na Tekijama
Crkva Snežne Gospe na Tekijama je crkva u Sremu, Vojvodini,Srbiji. Arapska reč „tekija“ označava mirno počivalište, obično pored puteva, i uvek pored dobre vode, ako u blizini nije vilo većih hanova. Crkva je tipična rimokatolička crkva. Crkva Snežne Gospe na Tekijama nalazi se na samom izlasku iz Petrovaradina prema Sremskim Karlovcima na magistralnom putu Novi Sad – Beograd.

Karlovačka patrijaršija
Karlovačka patrijaršija je bila pomjesna autokefalna crkva od 1848. do 1920. godine. Nastala je uzdizanjem Karlovačke mitropolije na rang patrijaršije. Postojala je do ujedinjenja u SPC 1920. godine. Na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima (1848), Srbi na prostoru Habzburške monarhije su proglasili stvaranje Srpske Vojvodine, srpskog autonomnog regiona unutar Monarhije. Mitropolit karlovački, Josif Rajačić, proglašen je za patrijarha, a samim tim je i Karlovačka mitropolija uzdignuta na rang patrijaršije. Posljednji karlovački patrijarh, Lukijan Bogdanović, ubijen je 1913. godine. Nakon njegove smrti, patrijaraški tron je ostao prazan zadnjih sedam godina njegovog postojanja. Godine 1920, Karlovačka patrijaršija je spojena u jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu. Crkveno-pravni pisac protojerej Jovan Jeremić je branio „autonomiju“ Karlovačke mitropolije nakon ujedinjenja 1918. Sadašnji srpski patrijarsi se smatraju naslednicima karlovačkih patrijaraha.

Manastir Krušedol
Manastir Krušedol je manastir Srpske pravoslavne crkve na južnoj strani Fruškoj gore u Vojvodini. Sam manastir se nalazi u ataru sela Krušedol, na putu između sremskog gradića Irig i sela Maradik. Manastir je zadužbina porodice poslednjih srpskih despota u Sremu – Brankovića. Sagrađen je između 1509 i 1514. godine. Porodica Đorđa Brankovića, dva patrijarha Srpske pravoslavne crkve i kralj Milan Obrenović su sahranjeni u Krušedolu. Manastirska crkva je posvećena prazniku Blagoveštenja. Manastir je osnovao despot Đorđe Branković (u monaštvu nazvan sveti Maksim) sa svojom majkom Angelinom, uz pomoć vlaškog vojvode Jovana Njagoja, između 1509. i 1516. Neki istraživači smatraju da se na tom mestu nalazilo svetilište stare slovenske vere.

Manastir Velika Remeta
Manastir Velika Remeta je jedan od 16 fruškogorskih manastira. Nalazi se u istočnom delu Fruške gore, severozapadno od istoimenog naselja i nekadašnjeg prnjavora Velika Remeta, u čijem se ataru danas nalazi. Manastir prostorno i administrativno pripada opštini Irig. Manastir je posvećen svetom Dimitriju, a u njegovom sastavu se nalazi i crkva posvećena ovom svecu. U okviru manastira se nalaze i dve kapele — svetog Jovana Krstitelja iz 18. veka i Uspenija Presvete Bogorodice iz 1970.

Manastir Grgeteg
Manastir Grgeteg pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nalazi se na južnom obronku Fruške gore u neposrednoj blizini naselja Grgeteg bivšeg manastirskog prnjavora. Manastirska crkva posvećena je sv. Nikoli. Prema narodnom predanju osnovao ga je despot Zmaj Ognjeni Vuk 1471. godine. Prvi pouzdani podaci potiču iz turskih zapisa iz 1546. Krajem 17. veka manastir je napušten a 1708. obnavlja ga mitropolit Isaija Đaković. Stara kamena crkva zamenjena je oko 1770. novom baroknom građevinom. Tada je napravljen i zvonik. Ova crkva obnovljena je 1901. po projektu Hermana Bolea. U crkvi su zabeležena dva ikonostasa. Prvi koji se nalazio u crkvi do obnove 1901. slikao je Jakov Orfelin 1774. a drugi koji se danas nalazi u crkvi, slikao je Uroš Predić 1902. Manastirski konaci su sagrađeni u drugoj polovini 18. veka i obnovljeni zajedno sa crkvom 1901. U Drugom svetskom ratu manastir je teško stradao, srušen je zvonik i veliki deo konaka. Danas manastirski kompleks čine crkva, konaci sa sve četiri strane i ekonomske zgrade. U hramu se nalazi ikona Trojeručica te manastir pohode mnogobrojni hodočasnici.

Manastir Staro Hopovo
Manastir Staro Hopovo je smešten u istočnom delu Fruške gore na 2 km udaljenosti od manastira Novo Hopovo. Manastirska crkva je posvećena sv. Pantelejmonu. Prema predanju manastir je osnovao despot Đorđe Branković krajem 15. veka, a prvi zapis o manastiru je iz 1545-46. Umesto stare drvene crkve izgrađena je 1752. današnja manastirska građevina. U maloj jednobrodnoj crkvi nalazio se barokni ikonostas velike vrednosti na kome je prestone ikone slikao Janko Halkozović. U Drugom svetskom ratu ikonostas je oštećen i demontiran, a manastirski konak razrušen. U toku su pripremni radovi za obnovu manastira, a u samom hramu su urađeni već neki radovi.

Manastir Novo Hopovo
Manastir Novo Hopovo leži na blagoj padini južnih obronaka Fruške gore, nedaleko od Iriga. Udaljen je svega stotinak metara od magistralnog puta Ruma – Novi Sad, te je jedan od najpristupačnijih fruškogorskih manastira. Manastir Novo Hopovo, zajedno sa Krušedolom, po svojoj arhitekturi, prosvetnoj ulozi, istoriji bogatoj kulturnim, verskim i političkim događajima, jedan je od najznačajnijih manastira u Vojvodini, a posebno među fruškogorskim manastirima. Od samog početka manastir je uživao veliki ugled kao kulturno središte. Osnivač ove drevne svetinje, kao i većine fruškogorskih bisera je sveti vladika Maksim (Đurađ Branković). Žitije svete majke Angeline navodi svetog Maksima kao osnivača ovog manastira u vremenu od 1496 – 1502 godine. Po tom izvoru manastir Novo Hopovo je njegova prva zadužbina. Natpis iznad zapadnih vrata ukazuje da je današnja manastirska crkva, posvećena svetom Nikoli, sagrađena 1576 godine. Zadužbina je više ktitora, od kojih dvojicu Lacka i Marka Jovšića iz Gornjeg (Srpskog) Kovina (mesto na ostrvu Čepelu u Mađarskoj) ktitorski natpis na nadvratnku zapadnog portala beleži na prvom mestu. Sagrađena je na mestu prvobitne crkve koja je porušena. 1641. godine, za vreme igumana Neofita, manastirske ćelije su stavljene pod krov.